Digital basutbildning: Missbruk och beroende – förutsättningar för hållbara resultat

Våra frukostföreläsningar om HAP (Haschpreventionsprogrammet) som genomförts under hösten och våren har varit mycket uppskattade. Nu utvecklar vi den föreläsningen och bjuder in socialtjänst till en fördjupad digital utbildning där vi samlat våra mest erfarna medarbetare inom området missbruk/beroende. Det handlar om tre tillfällen à 1 tim med möjlighet att ställa frågor efteråt via sms. Basutbildningen är kostnadsfri för socialtjänst.

Tillfälle 1: Missbrukets bakomliggande mekanismer – med Espen Lunde, enhetschef Lilla Torp, Göteborg.  

  • Genomgång av olika preparat med fokus på de vanligaste drogerna just nu

Nytt datum: Tisdag 11 maj kl 9-10 med frågestund efteråt 

Tillfälle 2: Kvinnor och missbruk – Medarbetare vid vår enhet Strandgården berättar om sitt arbete  med kvinnor som har olika former av missbruksproblematik

  • Komplexiteten vi möter när det gäller kvinnor som har olika former av missbruksproblematik
  • CRA – Hur metoden används både i grupp och individuellt
  • Klient delar med sig av sina erfarenheter vad som fungerar – och vilka utmaningar som är särskilt svåra

Nytt datum: Tisdag 18 maj kl 9-10 med frågestund efteråt 

Tillfälle 3: Ungdomar/unga vuxna och missbruksbehandling på Bergiusgården

  • Vår struktur för goda förutsättningar och hållbara resultat
  • Metoder på Bergiusgården – HAP, A-CRA, CRA, ÅP
  • ”Behandlingspaket” för kortare placeringar

Nytt datum: Tisdag 25 maj kl 9-10 med frågestund efteråt 

Det går bra att delta vid enstaka utbildningstillfällen men anmälan gäller samtliga tre tillfällen