Digital basutbildning – fyra tillfällen: Hedersrelaterat våld och förtryck

Vi har utvecklat den populära föreläsningen om utredningsarbete inom hedersrelaterat våld och förtryck och bjuder nu in till en fördjupad digital utbildning med Frida och Anders i höst.
Utbildningen ges kostnadsfritt och innehåller fyra utbildningstillfällen á 1 tim med frivillig frågestund efter varje tillfälle.

Basutbildningen är framtagen för socialtjänst och de som i sitt yrke kommer i kontakt med människor som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer om datum och upplägg nedan.

>> Anmäl dig på kommunikation@gryning.se – Utbildningen är kostnadsfri!

Vi skickar mer info samt länk till föreläsningarna som vi streamar via youtube.

Tillfälle 1: Fredag 2 oktober kl 9-10 med frågestund efteråt

Hedersrelaterat våld och bakomliggande mekanismer

  • Hur definierar vi hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)?
  • Vem utsätter och vem blir utsatt för HRV?
  • Hur kan en familj/släkt bevara och förlora sin heder? Hur kan den återupprättas?

Tillfälle 2: Fredag 16 oktober kl 9-10 med frågestund efteråt

Att handlägga HRV-ärenden inom socialtjänsten

  • Lagstiftning & säker handläggning.
  • Vilka frågor vi bör ställa i det akuta skedet? Vad innebär säker handläggning? Hur förhåller vi oss till familjen? Hur kan ärendet handläggas utifrån skyddsbehovet och kunskap om HRV?

Tillfälle 3: Fredag 13 november kl 9-10 med frågestund efteråt

Skyddsutredningar

Genomgång av hur en skyddsutredning går till: Vilka frågor ställer vi? Hur analyserar vi svaren? Hur gör vi riskbedömningarna?

Tillfälle 4: Fredag 27 november kl 9-10 med frågestund efteråt

Skydd i praktiken

  • Hur kan man arbeta med den som behöver skydd utifrån HRV? Skyddsimplementering av fysiskt & psykiskt skydd. Hur är det att leva med skydd?