Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Kälvestenmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken ”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra familjehemsutredningar.

Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken är grundad i en mängd forskningsstudier. SKL arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på Kälvestenmodellen men sedan många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter att arrangera detta. Vi erbjuder sedan 2018 utbildningen på begäran från våra ägarkommuner.

Innehåll: Intervjumetodens bakgrund, genomgång av intervjuformuläret och dess uppbyggnad, genomförandet av intervjun, att intervjua och bli intervjuad, intervjumetodens teoretiska utgångspunkter, tankar om samtalskonst, förberedelser för egen intervju, tolkning samt förberedelser för återkopplingen.

Tid och plats:
24-25 jan samt 28-29 feb 2024, Kungsgatan 7 Vänersborg
Kursledare: Anette Landström, Pernilla Martineau Hall och Stefan Larsson

Förberedelser: Inför teoridagarna bör deltagarna ha läst litteraturen. Under dag två kommer vi bl.a. att ha litteraturseminarium utifrån kap 5 och 13 i Människan är en berättelse.

Inför de två avslutande dagarna ska deltagarna göra en djupintervju med ett tilltänkt familjehem från sin kommun/organisation. Fyra djupintervjuer som deltagarna gjort tolkas under dag tre och fyra, de som inte ”drar” en egen intervju deltar som åhörare/reflektör. Vid tolkningarna går vi också igenom andra frågeställningar som kommit upp under processen samt hur återkopplingen till det tänkta familjehemmet sker. Vi rekommenderar att ni genomför er intervju efter teoridagarna och, naturligtvis, före tolkningstillfället.

Litteratur
Rasmusson, B. & Regnér, M. Ett utvalt hem till ett utvalt barn N&K 2013
Crafoord, C. Människan är en berättelse N&K, 2005
Kälvesten, A-L. & Meldahl, G. Familjepsykologi Liber, 1982 (utgången på förlaget, finns på bibliotek. Hör av er om ni vill ha en kopierad version)

Avgift
17 540 kr exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Anmälan är bindande och vid återbud debiterar vi full avgift. Du kan överlåta anmäld plats till annan person.

Anmälan och upplysningar
Stefan Larsson, tel 031-40 54 30 eller e-post stefan.larsson@gryning.se