Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2018 och det är den vi utgår från i utbildningen.

OM KÄLVESTENSMODELLEN
Kälvestenmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken ”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra familjehemsutredningar. Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken är baserad på en mängd forskningsstudier. SKL arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på Kälvestenmodellen men sedan många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter att arrangera detta. Vi erbjuder nu utbildningen på begäran från flera kommuner.

INNEHÅLL Intervjumetodens bakgrund, genomgång av intervjuformuläret och dess uppbyggnad, genomförandet av intervjun, att intervjua och bli intervjuad, intervjumetodens teoretiska utgångspunkter, tankar om samtalskonst, förberedelser för egen intervju, tolkning samt förberedelser för återkopplingen.

TID PLATS
Teoridagar 12-13 oktober kl. 09:00-16:00
Fördjupning (intervjutolkning) 16-17 november kl. 08:30-16:300
Göteborg

Förberedelser: Inför teoridagarna bör deltagarna ha läst litteraturen. Under dag två har vi bl.a. litteraturseminarium utifrån kap 5 och 13 i Människan är en berättelse.

Inför de två avslutande dagarna ska deltagarna, två och två, göra en djupintervju med ett tilltänkt familjehem från sin kommun/organisation. Fyra djupintervjuer som deltagarna gjort tolkas under dag tre och fyra, de som inte ”drar” en egen intervju deltar som åhörare/reflektör och får sin intervju tolkad vid ett senare tillfälle (ev. via Teams). Vid tolkningarna går vi också igenom andra frågeställningar som kommer upp under processen samt hur återkopplingen till det tänkta familjehemmet sker. Vi rekommenderar att ni genomför er intervju efter teoridagarna och, naturligtvis, före tolkningstillfället.

Litteratur
Rasmusson, B. & Regnér, M. Ett utvalt hem till ett utvalt barn N&K 2013
Crafoord, C. Människan är en berättelse N&K, 2005
Kälvesten, A-L. & Meldahl, G. Familjepsykologi Liber, 1982 (utgången på förlaget, finns på bibliotek. Hör av er om ni vill ha en kopierad version)

AVGIFT
16 230 kr exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Anmälan är bindande och vid återbud debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.

ANMÄLAN & UPPLYSNINGAR
Stefan Larsson, 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se