Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2018 och det är den vi utgår från i utbildningen.

OM KÄLVESTENSMODELLEN
Kälvestensmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken ”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra familjehemsutredningar. Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken grundas i en mängd forskningsstudier. SKR arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på Kälvestensmodellen men sedan många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter att arrangera detta. Utifrån Margareta Regnérs och Bodil Rasmussons forskning inför boken ”Ett utvalt hem till ett utvalt barn” genomförde Göteborgs Universitet tidigare uppdragsutbildningar med utgångspunkt i Kälvestensmodellen. Vi erbjuder nu den utbildningen på begäran från flera kommuner. INNEHÅLL Intervjumodellens bakgrund, genomgång av intervjuformuläret och dess uppbyggnad, genomförandet av intervjun, att intervjua och bli intervjuad, intervjumetodens teoretiska utgångspunkter, tankar om samtalskonst, förberedelser för egen intervju, tolkning samt förberedelser för återkopplingen.

UPPLÄGG
Kurserna hålls fyra heldagar (2+2) under en termin. Dessutom krävs tid för inläsning av litteratur samt att kursdeltagarna tillsammans med en kollega/kursare skall genomföra en familjehemsutredning innefattande hembesök, intervju, tolkning och återföring.

UTBILDNINGSLEDARE
Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter.

TID OCH PLATS
Utbildningen hålls på Anders Personsgatan 14 i Gårda, kontakta oss för mer information om när nästa utbildning genomförs

KOSTNAD
15 450 kr/person, exklusive moms

ANMÄLAN
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle: Göteborg: Stefan Larsson, 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se