Stödboende // Skyddat boende i lägenhet // Våld i nära relationer//

Har ni en ungdom som är redo för stödboende? Det kan vara en klient som är på väg att avsluta sin placering på SiS, HVB eller i familjehem, där det är dags att planera nästa steg eller en person utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation eller avhoppare från kriminell verksamhet. Vi erbjuder stödboende i lägenhet för ungdomar 16-20 år samt lägenhetsboende för vuxna med eller utan barn.

Lägenheterna är fullt möblerade och ligger integrerade i bostadsområden inom Västra Götaland. Många kommuner i Sverige har ramavtal med oss angående olika former av lägenhetsboende – kanske har din kommun det också? << Se de kommuner som har ramavtal med oss här >>

Klicka här eller kontakta Anna-Lena Grundel, enhetschef, för mer information, tel 070-417 50 02 eller e-post anna-lena.grundel@gryning.se