Organisation, styrelse och bolagsledning

Ledamöter Gryning Vård AB:s styrelse

Styrelsens ordförande
Lisbeth Nilsson
Avdelningschef IFO, Göteborgs stadsledningskontor
Anders Söderman
Seniorkonsult, tidigare Vd Poseidon
Maria Sigroth
Planeringschef, GR
Eveline Stomvall
Ekonomichef, Mölndals stad
Vice ordförande
Lis Palm
FoU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
Jessica Ek
Utvecklingsledare Barn och unga, Skaraborgs Kommunalförbund

Kontakt
Kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@gryning.se

Bolagsledning

Katarina Ahlqvist
VD
Elisabeth Andersson Ljung
Kvalitetschef
Anders Egerstad
Ekonomichef
Karin Silva
Utvecklings- och kommunikationschef
Elisabeth Skarnehall
Sektorschef
Lina Thieme
Sektorschef
Eva Tjerneld
HR-Chef

Arbetstagarrepresentanter

Clara Ögren (SSR) samt Mikael Astner (Vision).