Organisation, styrelse och bolagsledning

Gryning ägs av och utvecklas kontinuerligt i dialog med de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland och dess medlemskommuner, men vi erbjuder våra tjänster till alla kommuner över hela Sverige.

Ledamöter Gryning Vård AB:s styrelse

Styrelsens ordförande
Ylva Morén
Socialchef, Vara kommun
Styrelseledamot
Sofia Gärdsfors
Vd Störningsjouren, Göteborgs stad
Styrelseledamot
Maria Sigroth
Planeringschef, GR
Styrelseledamot
Eveline Stomvall
Ekonomichef Stadsledningsförvaltningen, Mölndals stad
Vice ordförande
Lis Palm
FoU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
Styrelseledamot
Sebastian Nydén
Socialchef, Svenljunga kommun
Adjungerad styrelseledamot
Hans Zackrisson
Utvecklingschef Renova

Kontakt
Kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@gryning.se

Bolagsledning

Katarina Ahlqvist
VD
Vakant
Ekonomichef
Karin Silva
Utvecklingschef
Elisabeth Skarnehall
Sektorschef
Lina Thieme
Sektorschef
Karin Franklin
HR-Chef
Arbetstagarrepresentant
Mikael Astner
Vision