Nytt arbetssätt på Svea-Ramnås i Borås ledde till bättre resultat

Tryggare behandlingsmiljö, mer vuxennärvaro och bättre spetskunskap. Ja, fördelarna är många efter att Grynings enhet Svea-Ramnås i Borås började arbeta på ett nytt sätt under hösten. Antal oplanerade utskrivningar har också minskat som ett resultat av den nya strukturen.

– Till Svea-Ramnås kommer ungdomar 14-19 år med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, skolproblematik och utagerande, säger Dimitri Alemos, enhetschef på Svea-Ramnås. Vi har ofta återkommande socialtjänster som placerat många klienter hos oss.

– Vi hade funderat ett tag på hur vi ytterligare kunde höja kvaliteten och skapa ett lugn i behandlingsarbetet, säger Dimitri. Genom en kontinuerlig dialog med socialtjänst och klienter kom vi fram till att det bästa är att rent fysiskt skilja på och anpassa alla insatser till de olika faserna. Tack vare att vi bedriver vår verksamhet i två intill varandra liggande hus var detta möjligt.

Tidigare utfördes samma typ av insatser i de båda enheterna Svea och Ramnås men sedan september inleds samtliga placeringar vid Svea och först när klienterna är drogfria och motiverade flyttar de till Ramnås där ett mer strategiskt förändringsarbete, utifrån socialtjänstens uppdrag, påbörjas.

– De specialiserade enheterna för de olika faserna har varit väldigt gynnsamt, säger Dimitri. Ungdomar som uppnått drogfrihet får kraft av andra klienter i behandling när de kommer till Ramnås.

Vill du veta mer om Svea-Ramnås?

Kontakta enhetschef Dimitri Alemos, tel 0707-80 22 31 eller e-post dimitri.alemos@gryning.se
Mer information finns också att läsa här

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar.