En framgångsrik metod om arbete med barn med uppgivenhetssyndrom har dokumenterats.

Tanjas väg tillbaka blev en bok

Sedan 2005 har Grynings enhet Solsidan i Skara arbetat med barn som utvecklat uppgivenhetssyndrom. Utifrån de trettiotal barn som behandlats har enheten med tiden kommit att utveckla en egen behandlingsmetod. Nu har metoden beskrivits i en bok. Författare är Micael och Carina Jönsson socionomer, leg psykoterapeuter och handledarutbildare. Micael har också varit Solsidans handledare under flera år.

I boken får vi följa en fiktiv familj och dottern Tanjas väg tillbaka till livet. Det är en mödosam väg där Solsidans medarbetare prövas på olika sätt. Metoder, arbetssätt, organisation och roller liksom relationer och känslor utmanas av att möta ett barn som förlorat sitt hopp om livet.

Boken vänder sig i första hand till de som i sitt arbete kommer i kontakt med uppgivna barn och deras familjer, men även till andra med intresse av uppgivenhet hos traumatiserade barn.

För mer information om bokens innehåll:
Carina och Micael Jönsson, e-post kontakt@cmj-psykoterapi.se