Nätverksmöte med föreläsning om sorg hos barn

Tidigare idag samlades familjehemssekreterare i GR- och Boråsregionen till nätverksmöte vid Familjehemsenhetens kontor i Göteborg. En viktig del i dessa möten är att utbyta erfarenheter samt diskutera Grynings utbud och framtida utvecklingsfrågor.

Läs mer

Hejlskov hos Gryning drog fullt hus

Engagemanget var stort i Alingsås igår då över 200 familjehemsföräldrar, handläggare från socialtjänsten, familjehemskonsulenter och skolpersonal deltog i Gryning Familjehems heldagsföreläsning med Bo Hejlskov Elvén.

Läs mer

Missbruksvård

Visste du att Gryning – vårdbolaget som ägs av alla kommunerna i Västra Götaland – också kan erbjuda missbruksvård? Vi har tre missbruksenheter med engagerade och välutbildade medarbetare. Två av dem med boende och Götateamet erbjuder öppenvård i Göteborg för ungdomar 16-21 år med drogproblematik.

Läs mer

David är behandlingsskreterare på Trollbacken

Trollbacken i Kungälv är ett utrednings- och behandlingshem för barn och familjer. Det innebär att vi arbetar tillsammans med familjer som har alltifrån spädbarn till tonåringar. Vi arbetar med observationer, omvårdnad, strukturerade övningar och nätverksarbete. Allt arbete sker i samverkan med socialsekreterare, barn och föräldrar och [...]

Läs mer

Sommarjobba i Gryning

Castor är ett av Grynings tio boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Verksamheten har tio platser för pojkar i åldern 14-18 år som befinner sig under asylprocessen eller som har erhållit permanent uppehållstillstånd. Daniel Norin är vikarierande ungdomsassistent på Castor. Här på bilden ses han tillsammans med Adel Issa (vänster).

Läs mer

Grynings Familjeteam har utökat verksamheten

Grynings Familjeteam har utökat verksamheten och kan nu ta emot ytterligare uppdrag från er i kommunerna. Vi är numera tre socionomer som alla har flera års erfarenhet av socialt arbete, både utredningsarbete och behandlingsarbete med barn och deras familjer. Vi kan arbeta utifrån olika metoder såsom MarteMeo, Barnorienterad Familjeterapi me [...]

Läs mer

Läkarkåren besökte Grynings enhet Lärjeholm

Grynings enheter för beroendevård har senaste tiden haft spännande möten med verksamheter inom och utanför Gryning Vård. I november tog biträdande enhetschef vid Lärjeholm, Espen Lunde, emot ett trettiotal läkare från olika beroendemottagningar inom Göteborg.

Läs mer