Nu erbjuder Gryning skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer

Gryning tar numera emot placeringar för personer över 18 år och familjer som är utsatta för våld i nära relationer. Den här nya tjänsten är ett resultat av kommundialogen som vi har med våra ägares medlemskommuner.

Lina Thieme, sektorschef, menar att kommunerna har uttryckt ett behov som Gryning tidigare inte har kunnat svara upp mot.
– Våld i nära relationer är något som Grynings enheter ofta kommer i kontakt med, säger Lina.
– Men nästan alltid i kombination med någon annan problematik, till exempel oro för föräldraförmågan.

Nu kommer vi kunna erbjuda skyddat boende för ensamstående vuxna samt föräldrar med barn som är utsatta för våld i nära relationer utan någon annan känd problematik. Gryning kan erbjuda skyddat boende i form av lägenhet eller i kollektiv form på institution. Stödet planeras ihop med socialtjänsten och skräddarsys utifrån behov. I övrigt kan vi erbjuda andra insatser till exempel skyddsutredningar, hjälp i kontakter med myndigheter och stöd i föräldraskapet.

Kontakt
Förfrågningar kontorstid tel 0702-44 33 33
Förfrågningar utanför kontorstid tel 020-700 710
Vill du veta mer? Läs mer här eller kontakta sektorschef Lina Thieme, tel 070-651 44 88 eller e-post lina.thieme@gryning.se