HR-chef som vill vara med och utveckla Gryning som en attraktiv arbetsgivare

Gryning: Ser människor. Skapar möjligheter. Vill du vara med?
Gryning har sedan 2001 framgångsrikt, flexibelt mött Västra Götalands med fler kommuners behov och utmaningar på uppdrag. Det har över åren inneburit varierande  antal Gryning verksamheter och med olika tjänsteutveckling. Utformningen av våra insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft.

Under de senaste åren har vi gjort en omfattande förändringsresa utifrån stora samhälleliga omdaningar. Vi har haft tydligt ett HR-fokus under förändringsresan. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. HR arbetet är därmed väsentligt för bolagets utveckling. Det sker ett aktivt arbete med vardagens operativa frågor, samtidigt som det strategiska arbetet sker strukturerat och målinriktat.
Då vår tidigare HR-chef har gått vidare till ett nytt uppdrag utanför organisationen söker vi en ersättare som vill fortsätta och vidareutveckla arbetet.

Vad innebär tjänsten?

Ditt uppdrag som HR-chef är att vara en del i  vardagens operativa frågor såsom ett stöd till linjens chefer likväl som att utveckla Grynings strategiska HR-arbete, med det övergripande målet att värna om  Gryning som en attraktiv arbetsgivare.

Du kommer att driva , arbeta tillsammans med och stötta verksamheten i områden som schema och bemanning, sjukskrivning och rehabilitering, kompetensutveckling och förändringsledning, arbetsrätt, ersättning och förmåner samt samarbetet med arbetstagarorganisationerna.

Andra centrala områden i uppdraget är det strategiska arbetet med kompetens- och ledarförsörjning, en hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare samt arbetet med Grynings kultur och värderingar.
Som HR-chef rapporterar du till vd och ingår i bolagsledningen viket kräver helhetsperspektiv och affärsmässigt förhållningssätt. Du har också personalansvar för HR-funktionens två medarbetare. Tjänsten är placerad i Göteborg.

Vem är du?

Du har flera års erfarenhet av arbetet som HR-chef, gärna med erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet. Du har en akademisk examen inom personal- eller beteendevetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.

Du har erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Din personlighet präglas av stabilitet, trygghet, inre mognad kombinerat med hög integritet. Du är engagerad och entusiasmerande, med förmåga att se saker ur olika perspektiv. Du har en god samarbetsförmåga, skapar förtroende i kombination med mycket god förmåga att kommunicera. Du är resultatinriktad med förmåga att nå framgång genom att finna kreativa lösningar. Du gillar att arbeta med både operativa- och strategiska frågor parallellt i vardagen.

Vi erbjuder

Vi är ett  utvecklingsinriktat bolag med samhällsengagemang. Vi har över 350 medarbetare som varje dag gör skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som är hos oss. Du får möjlighet att, som chef och ledare, i hög grad påverka bolagets utveckling.  Vår kultur präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet.

Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta vd Katarina Ahlqvist 031-7033957 alternativt Tf HR chef Birgitta Björkenäs 0706-242841.
Välkommen med din ansökan via Offentliga jobb senast 28 december 2020.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.

Mångfald

För oss i Gryning är det viktigt med mångfald. Vi ser gärna olika utbildning och erfarenhetsbakgrund hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Innan anställning hos görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.