Möt våra medarbetare

Katarina Ahlqvist
VD

 

Rebecka-FRebecka Frick
Behandlingssekreterare, Lilla Torp

Hur länge har du arbetat på Gryning?
– Jag var klar med mina studier i socialpsykologi 2014 och började som vikarie på Gryning. Sedan juni 2015 har jag en tillsvidareanställning på Lilla Torps Akutenhet.

Vad innebär Grynings tre signum för dig i ditt jobb?
Kvalitet
: – Vi är extremt måna om att möta varje ungdom på ett respektfullt sätt och möta dem där de befinner sig mentalt. Sedan är alla här väldigt engagerade och vi strävar efter att vara på topp när det gäller vårt arbete. Det tycker jag är kvalitet.

Kunskap: – Våra chefer vill att vi ligger i framkant, och jag tycker att kompetensutvecklingen alltid är bra förankrad i arbetet.

Delaktighet: – Bra samarbete mellan våra chefer och jag som medarbetare, vi har stora möjligheter att vara delaktiga i de beslut som tas och forma hur verksamheten ska fungera.