Grynings verksamheter har höjt beredskapen och vill bistå kommunerna i mottagandet av familjer och ensamkommande barn från Ukraina

Gryning har med bestörtning följt utvecklingen i Ukraina och har med anledning av Europautvecklingen höjt beredskapen i bolaget. Vi bistår gärna våra ägarförbund och deras medlemskommuner för att kunna tillgodose ett flyktingmottagande med kort varsel.
– Vi har nu inventerat och kartlagt våra möjligheter för mottagande av familjer och ensamkommande barn som flytt från Ukraina, säger Katarina Ahlqvist, vd i Gryning. Vi välkomnar en dialog med kommunerna utifrån behov för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar i Västra Götaland.

Gryning kan erbjuda boende med omsorg dygnet runt eller ett mer självständigt lägenhetsboende. Våra verksamheter har en bred kunskap och stor erfarenhet av att möta föräldrar och barn i kris och med komplext trauma.
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden. Vårt uppdrag är att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling och tillgodose ägarnas medlemskommuners behov, bland annat när det gäller HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem och lägenheter med stöd.
För mer information kontakta gärna vår placeringsfunktion där Lisa Lignell dagligen arbetar med rådfrågning och samordning av placeringar.
Lisa Lignell, Placeringsfunktionen tel 020-700 710