Gryningdagen 2023 – Tema Gängkriminalitet

Fredag 26 maj bjuder vi återigen in hela Sveriges socialtjänst till en digital heldag med intressanta föreläsningar med det gemensamma temat Gängkriminalitet. På den digitala scenen medverkar Polis, socialtjänst, Gryningmedarbetare och forskare. De delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom respektive specialistområde och du väljer själv om du deltar vid samtliga eller enstaka pass, de finns också kvar en vecka på Youtube – allt kostnadsfritt för socialtjänst, skolpersonal, jour- och familjehem samt studenter.

Pass 1 – Rätt kurva, Erika Hallenbo, Polis/projektledare samt medarbetare från Socialförvaltning Nordost, Göteborgs Stad
Fredag 26 maj kl 9.00-10.30 med frågestund efteråt.

Rätt Kurva är ett brottsförebyggande program som kommer prövas i tre svenska städer under 2023: Göteborg, Södertälje och Linköping. Med inspiration från det tyska programmet Kurve Kriegen riktar sig arbetet mot unga som riskerar dras in i grov kriminalitet. Målsättningen är att Rätt Kurva ska bidra till en bättre framtid för våra barn och ungdomar. Du kommer höra Polisen och socialtjänsten från Nordost berätta om vad Rätt Kurva är och hur man tillsammans kommer jobba och utveckla programmet.

 

Pass 2 – Kriminologi – teori och perspektiv en genomgång av kriminologiska teorier, perspektiv och förståelse för kriminaliteten
Fredag 26 maj kl 11.00-12.00 med frågestund efteråt.

Föreläsare är Krister Kronlid som arbetar på Grynings HVB Bergiusgården med klinisk behandling av kriminalitet och drogmissbruk. Krister har en examen i sociologi samt vidareutbildning inom beteendevetenskap och kriminologi. Han är också en flitigt anlitad föreläsare inom socialtjänst, skola samt andra offentliga aktörer och under de kommande fyra åren ska Krister medverka i en nationell utbildning av ett hundratal personer som skall arbeta med avhopparverksamhet, för de som vill lämna kriminella nätverk, gäng och extrema radikala rörelser.

Pass 3 – Kriminalitetsbehandling – metod och strukturGängkriminalitet
Fredag 26 maj kl 13.00-14.00 med frågestund efteråt

Föreläsningen fokuserar på det kliniska arbetet med kriminalitet, där metoden Kriminalitet som Livsstil är i fokus. Kriminalitet som Livsstil är en metod som till stor del bygger på den amerikanska fängelsepsykologen och professorn Glenn D Walters grundtankar om livsstilskriminalitet och dess processer. Gunnar Bergström har i Sverige utvecklat metoden Kriminalitet som Livsstil, som idag vilar på femton års forskning som kontinuerligt uppdateras. Metoden ger klienterna möjlighet att på ett processinriktat sätt jobba med sin kriminalitet där de bland annat definierar sina emotionellt drivna processer och kriminella tankemönster. Föreläsningen tar upp de viktigaste aspekterna kring hur man jobbar i samtalsbehandling med människor i kriminalitet.

Under detta pass deltar även Sarah Hansson, behandlare i Gryning, som föreläsare. Sarah har en internationell masterexamen i det tvärvetenskapliga ämnet Globala studier med ett fokus på samhällsbyggnad. Hon har flera metodutbildningar i klinisk behandling av missbruk och kriminalitet samt en pågående fördjupningsutbildning till Beteendeterapeut med fokus på våld, kriminalitet och trauma.

 

Pass 4 – Gängets attraktionskraft och illusioner
Fredag 26 maj kl 14.15-15.30 med frågestund efteråt.

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet avslutar dagen med en föreläsning om forskning kring dels förebyggande arbete dels de
exit-processer som personer genomgår när de lämnar en gängtillhörighet.

Du kan välja att delta i en eller flera av föreläsningarna, koppla bara upp dig där du har din arbetsplats för dagen. Samtliga föreläsningar är kostnadsfria för socialtjänst, skolpersonal, studenter samt jour- och familjehem.

>> Anmäl dig på kommunikation@gryning.se

Respektive tillfälle ligger kvar på Youtube en vecka efteråt. Vill ni använda någon del som diskussionsunderlag i arbetsgruppen vid senare tillfälle så maila till kommunikation@gryning.se så löser vi det.