Gryning öppnar Integrationsboende med särskilt stöd

Sedan 2008 har Gryning drivit boenden för ensamkommande barn och unga. Nu utökar Gryning genom att starta Integrationsboende med särskilt stöd i olika delar av Västra Götaland.

Varje enhet har 10 platser. Målgruppen är ensamkommande flyktingbarn som befinner sig i asylprocess eller har fått uppehållstillstånd och som har ett större omvårdnadsbehov och/eller behöver ett mindre sammanhang än det som kan erbjudas inom ramen för ordinarie boenden för ensamkommande. Det större omvårdnadsbehovet kan bero på psykosociala faktorer, psykisk ohälsa, att ungdomen testat droger eller att tidigare placeringar inte fungerat. Möjlighet till akuta placeringar finns.

Enheterna är bemannade dygnet runt och personalen har kompetens och erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn med större omvårdnadsbehov. Om barnen/ungdomarna är i behov av behandling sker det till exempel av BUP, vårdcentral eller andra vårdgivare i samarbete med aktuell enhet.

Förfrågningar, kontakta Placeringsrådgivningen, tel 031-703 73 48 eller e-post placeringsradgivningen@gryning.se

Mer information, kontakta Elisabeth Skarnehall, verksamhetschef, tel 072-251 18 97 eller e-post elisabeth.skarnehall@gryning.se