Gryning erbjuder skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer

Sedan en tid tillbaka erbjuder Gryning skyddat boende för personer över 18 år och familjer. Beroende på personens eller familjernas behov finns både ett kollektivt boende som är bemannat  dygnet runt men också skyddat boende i form av lägenheter. Till lägenheterna är det också möjligt att ta med sig husdjur.

Patrik är biträdande enhetschef för Grynings skyddade boende i kollektivform. Det ligger nära naturen men ändå nära den lilla stadens utbud.
– Vi vill att vårt skyddade boende ska vara en trygg plats som skapar möjligheter att påbörja ett liv utan våld och förtryck, säger Patrik.
– Det handlar om omgivningar men också känslan och tilliten till oss personal, fortsätter han. Temat när det gäller formandet av det skyddade boendet har varit just trygghet. För familjer finns till exempel gott om gemensamhetsytor såsom lekrum, hobbyrum och TV-
spelrum.
Personalens roll är att stötta, utan att ta över, i vardagen. Mat inhandlas och lagas av klienterna själva liksom övriga sysslor.  Kompetensen bland medarbetarna är hög, här arbetar socionomer, lärare och behandlingspedagoger. Det finns ett brett samarbete med Grynings övriga enheter vid behov av ytterligare insatser.
– Tillsammans har vår personalgrupp över 132 års erfarenhet av socialt arbete, säger Patrik. Vår kompetens samt nätverkande i och utanför Gryning, ser vi kan bidra till ett bättre liv för personer och familjer utsatta för våld i nära relationer.
Kontakt Grynings Skyddade boende
Förfrågningar kontorstid 0702-44 33 33
Förfrågningar utanför kontorstid 020-700 710 – Placeringsfunktionen – Dygnet Runt
E-post skyddsboende@gryning.se
Vill du veta mer? Läs mer här