Gryning erbjuder avlastning för familjehem inspirerat av Heggelimodellen

Från och med 1 november kan vi i Gryning erbjuda avlastning för familjehemsplacerade ungdomar 14-17 år, vid vår enhet Herkules i Alingsås. Upplägget är inspirerat av delar i den framgångsrika norska Heggelimodellen.

Herkules har stor erfarenhet av att ta emot ungdomar både planerat och akut. Sedan tidigare finns ett gott samarbete med flera kommuner som återkommande placerar vid enheten och intresset för regelbunden avlastning för kommunernas familjehem har varit stort.

–Vi tror att man genom en planerad eller akut avlastning kan minska antalet sammanbrott i familjehem, säger Lisa Lignell, enhetschef vid Herkules och med många års erfarenhet som chef i Gryning.

–Vi hoppas också att familjer som inte tidigare vågat ta steget att bli familjehem kan bli tryggare om det redan från början finns möjlighet till kontinuerlig avlastning.

Tanken är att ungdomarna kan ha kvar sina personliga tillhörigheter mellan vistelserna och, när det är möjligt, bo i samma rum. Målet är att ungdomarna skall känna sig hemma på Herkules.

–Medarbetarna vid Herkules har med sin mångåriga erfarenhet av att leda och arbeta vid HVB lyckats med att skapa en avslappnad och varm atmosfär, säger Lisa.

Vill du veta mer om Herkules eller tankarna kring avlastning och Heggelimodellen? Kontakta Lisa eller någon annan av våra medarbetare vid Herkules.

Herkules (enheten direkt)
Telefon: 0322-65 45 00

Lisa Lignell
Telefon: 070-301 91 03
E-post: lisa.lignell@gryning.se

Ytterligare stöd till familjehem
Inom Gryning finns ett brett spektra av stöd till familjehem. Vår öppenvårdsenhet kan till exempel erbjuda flexibla insatser som riktar sig såväl till familjehemsföräldrar som direkt till ungdomar. Grynings Familjehemsenhet har under många år anordnat utbildningar och handlett kommunernas jour- och familjehem. Enhetens nätverksträffar för barn- och familjehemssekreterare är också mycket uppskattade.

Mer information finns på vår webbplats www.gryning.se. Det går också bra att kontakta Öppenvårdens enhetschef Anna-Lena Grundel 070-417 50 02 eller Familjehemsenhetens chef Tord Karlsson tel 070-685 71 21