Gryning en av aktörerna som nämns i SVT-granskning

Under gårdagen publicerade SVT en granskning av 200 HVB. Det är en allvarlig bild som beskrivs. Gryning benämns i ett sammanhang och vi vill med anledning av granskningen ge en kort bakgrund.

SVT och Gryning har den senaste tiden haft en dialog där vi på flera sätt och med olika fakta givit vår bild av den verksamhet vi bedriver. Vi har bland annat informerat om det faktum att  av 25 tillsyner 2019 var 21 tillsyner avslutade direkta ärenden från IVOs sida. I fyra tillsyner bad IVO Gryning om yttrande utifrån önskemål de hade. I dessa fyra ärenden åtgärdade vi snarast enligt IVO:s önskemål.

När det gäller den tragiska händelsen vid en av våra tidigare enheter i Trollhättan 2018, där en klient tragiskt avled efter att blivit knivskuren av en annan klient, har vi beskrivit upprinnelsen samt det arbete och de åtgärder som vidtogs efteråt, vilka IVO var nöjda med.

Den verksamhet vi bedriver är viktig att granska och vi välkomnar transparens. Samtidigt kan vi inte dela den generella bild som granskningen förmedlar. Både genom det dagliga arbetet i vardagen och genom många olika former av återkoppling från kunder, klienter och IVO ser vi att vi bedriver en verksamhet med kvalitet och med trygga, kompetenta, erfarna medarbetare. Gryning har ett omfattande, systematiskt kvalitetsarbete där bland annat den återkoppling vi får från klienter visar att de känner sig trygga hos oss.

För ytterligare upplysningar kontakta vd Katarina Ahlqvist via kommunikation@gryning.se