Förstärkt stöd vid utsluss från SiS-placering

Under 2019-2020 tog Gryning emot fler än 60 ungdomar direkt ifrån SiS-placering

Vi erbjuder nu ett utslussningspaket där vi jobbar aktivt med kommunerna för att kunna förkorta tiden på låsta institutioner. En sammanhållen förändringsprocess är avgörande för en fortsatt positiv utveckling. Vi har stor erfarenhet av utmaningen i övergången från en mer låst SiS-placering.

Hos oss får ni en särskild kontakt med SiS-kompetens som utgör ett kvalificerat stöd för socialsekreteraren under hela arbetsgången.

Vi erbjuder:

  • Kvalificerad rådgivande expertis inför eller under en SiS-placering
  • Långsiktig utslussning där vi redan under SiS-placeringen kan påbörja en planering för tiden efter SiS
  • Utifrån SiS aktuella behandlingsplan anpassar vi vår insats för att bibehålla en kontinuitet i förändringsprocessen
  • Vi erbjuder intensivt stöd i hemmiljön eller på mindre HVB-enheter
  • Grynings insatser är kostnadsfria under SiS-placeringen.
Ring vår placeringsfunktion nu för att prata med vår specialist med SiS-kompetens
☎ 020-700 710 – Numret är öppet dygnet runt för för placering samt råd.

 

Gryning har lång erfarenhet av att bemöta ungdomar som kommer från låsbar placering till vård i öppnare former.

  • Flera enheter med olika fokusområden med riktade insatser gällande missbruk, kriminalitet, skolproblem, relationsproblem och/eller kombination av dessa.
  • Riskbedömningar och insatser som bygger på evidensbaserad praktik och där vedertagna metoder som MI, HAP, MST, tejping är i fokus.
  • Vid behov ombesörjer vi omplaceringar inom Gryning utan extra kostnad.

Fakta: SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som har flera särskilda ungdomshem samt ett antal LVM-hem för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Gryning erbjuder dygnet runt vård på HVB med både bredd och spets kopplat till målgrupp och vårdbehov. Vi kan erbjuda planerade och akuta insatser så som utredning, behandling, skyddsboende samt integrationsboende och LSS-boende för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Läs mer om våra HVB och LSS-boenden här.