Följsamhet och förändringar i Grynings verksamhet utifrån förändrad efterfrågan

Gryning har som övergripande mål att vara kommunernas Gryning vilket innebär en följsamhet gentemot kommunernas behov och efterfrågan. 

Gryning hade under ensamkommandeåren en omfattande expansion och likväl har bolaget under 2017-2018 avvecklat verksamheter såsom en anpassning i form av minskat behov av antal platser. I Grynings planer har också funnits behov av ytterligare anpassningar innan årsskiftet. Verksamheter som avvecklats innan årsskiftet är MST Vänern samt HVB- enheterna Tallbacken och Snäppan. Grynings tjänsteutbud kommer nu att vara av motsvarande storlek som innan ensamkommandevågen vilket är en naturlig del i utvecklingen med ett harmoniserat antal platser utifrån kommunernas behov och efterfrågan.

Vid eventuella frågor kontakta kommunikation@gryning.se