Fokus heder: Boende på HVB – Livsviktiga studier på Villa Rut

Det är en fredag i maj och det blommar för fullt i trädgården som omger de gamla husen, byggda i en annan tid, som är Villa Rut, ett av Grynings två HVB för klienter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Att gå in i Villa Ruts skola – eller pedagogiska verksamhet som det egentligen heter – är som att vrida tiden tillbaka. Golven knarrar något och dörrarna lutar lite.

Pedagogen Tony har lång erfarenhet av skolans värld och elever med olika behov. I över fyrtio år har han varit högstadie- och gymnasielärare och sedan några år är han Villa Ruts pedagog. Tony bedriver handledd undervisning 10 timmar per vecka.

– Villa Rut har plats för sex klienter, de är akut omhändertagna och stannar oftast endast ett par månader men näst intill alla brukar ändå alltid delta i undervisningen, säger Tony.
– Vi håller till i en närliggande lokal och det är viktigt för oss. Där är studierna i fokus och vi försöker, så gott det går, att lämna trauman, längtan och ovisshet ifrån oss. Utmaningen för mig som pedagog är att skapa en tydlig, positiv helhet av klienter i olika åldrar, nivåer och mående.

När en klient kommer till Villa Rut kontaktas hemskolans rektor så snart som möjligt för att hitta ett sätt att ge ungdomen läromedel och uppgifter att jobba med. Syftet är framförallt att klienten inte ska förlora möjligheten att kunna tillgodoräkna sig betygsunderlag. Tar det tid så har Tony samlat på sig studiematerial som täcker hela grundskolan och de vanligaste kurserna i gymnasieskolan, inklusive Sv2 och Sfi-material. Under hela placeringen håller sedan klientens kontaktperson regelbunden dialog med hemskolan, där rektor har fortsatt ansvar för att ungdomen kan fortsätta studera och att skolan kan få underlag för betygsättning.

– Jag gör en intervju första dagen för att få kunskap om klientens tidigare skolgång samt presentera verksamheten, säger Tony.
– Många av ungdomarna är mycket ambitiösa och tänker sig ett framtida yrke som läkare, advokat eller forskare medan andra inte har samma motivation. Några har varit i Sverige under en kort tid, kanske bara några månader och har fullt upp med att lära sig språket.

Den handledda lärartiden är 10 timmar per vecka men många klienter tar med sig studiematerial till rummet på eftermiddagar och helger för att studera mer, vilket de uppmuntras till. Det går emellertid inte att bortse från att många av ungdomarna mår väldigt dåligt. De har lämnat familj, vänner, skola, allt. I den pedagogiska verksamheten kan situationen variera från dag till dag och från timme till timme. Ett lyckat projektarbete i ena stunden kan snabbt bytas till ångest och tårar i nästa. Så får det vara också. Tony vet det och har verktyg för att hantera det i gruppen. Hans motto är att alla ska ha lärt sig lite, lite mer kl 12 än vad de kunde kl 9.30. Ett Aha – och ett leende är stärkande!

– Jag skulle nog vilja säga att det kan vara avgörande för en ungdom att få fortsätta skolarbetet utan ett större avbrott under dessa svåra omständigheter. Då kan de jobba vidare mot sina mål, det ger distans till de ”verkliga problemen” samtidigt som självkänslan stärks, avslutar Tony.