Familjecentrum Fyrbodal kompletterar kommunernas egen verksamhet

De senaste åren har Gryning utökat tjänsteutbudet för barn och familjer. Många verksamheter erbjuder nu kompletterande utrednings- och behandlingsinsatser i hemmet. Familjecentrum Fyrbodal har sin verksamhet i centrala Vänersborg. De erbjuder heldygnsvård med 14 platser, öppenvård med utrednings- och behandlingsarbete samt lägenhetsboende. Lisa Lidholm är familjebehandlare vid enheten och arbetar främst med utrednings- och behandlingsarbete inom öppenvården. Hon möter dagligen socialtjänst och hjälper dem att hitta lösningar utifrån just deras behov.

– Vi kompletterar kommunens eget utbud och försöker vara lyhörda i vad för slags behov som efterfrågas, och inte efterfrågas, säger Lisa.
– Tillsammans med socialtjänst sätter vi ihop en anpassad insats, fortsätter en påbörjad process och ser till att den får en konstruktiv utveckling.

Lisa och hennes kollegor hjälper bland annat till med observationer, nätverksmöten, umgängen eller annat stöd, till familjer, familjehem skola eller eftervård.

– Tillsammans med klienten och socialtjänsten kan vi komma överens om alternativa lösningar utifrån aktuell situation, förutsättningar och behov, menar Lisa.

– I flera av de ärenden vi haft har socialtjänsten hamnat i en situation där gängse former för utredning och behandling eller annan vård inte kunnat genomföras eller så har man fastnat i ett läge där alternativ behöver hittas. Många gånger är det vid ett första samtal osäkert vad för insats som krävs och då tittar vi på det tillsammans utifrån allas erfarenhet och kunskap.

Öppenvårdsverksamheten inom Familjecentrum Fyrbodal grundar sig på ett systemiskt interaktionistiskt förhållningssätt och i arbetet med individen eller familjen används familjebehandling, Tejping, ASQ och Marte meo. Enheten använder sig också av flera slags samtalsmetoder: MI (motiverande samtal) utredande samtal, behandlande samtal, klargörande samtal, speglande samtal, uppföljande samtal, temasamtal och djupintervjuer.

Vill du veta mer om Familjecentrum Fyrbodal, läs mer här

Vill du veta mer om Grynings utrednings- och behandlingsinsatser, kontakta Mari Kristoffersson, enhetschef, tel 0705-10 32 12 eller e-post mari.kristoffersson@gryning.se eller Anna-Lena Grundel, tel 0704-17 50 02 eller e-post anna-lena.grundel@gryning.se