Ett lugn och ett hållande i akuta situationer – Herkules i Alingsås tar emot ungdomar dygnet runt

I utkanten av centrala Alingsås, omgivet av en stor trädgård där vindarna precis blåst ner halva äppelskörden ligger akutboendet Herkules. Här har Gryning i många år tagit emot ungdomar med olika slags bekymmer. Idag tar enheten akut emot ungdomar från 14 till och med 17 år, från hela Sverige. Förfrågningar tas emot dagligen kl 8-20, med möjlighet till inskrivning dygnet runt.

Lisa Lignell är enhetschef för Herkules. Hon har många års erfarenhet som chef på Grynings ungdomsinstitutioner.

– Att skapa ett lugn och ett hållande för ungdomar i en akut situation är A och O, säger Lisa.

De ungdomar som kommer till Herkules kan ha vistats i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat droger eller haft ett hotfullt beteende. Inriktningen är framförallt krisstöd och bearbetning av den uppkomna situationen. Syftet med placeringarna är ofta att bryta ett negativt mönster eller erbjuda skydd för en ungdom, i väntan på en mer långsiktig lösning.

– Vi kan även erbjuda drogtest, strukturerade samtal utifrån kortare utredningsfrågor och stöd i skolundervisning, säger Lisa.

Vilka är då förutsättningarna för att kunna bidra positivt till ungdomens situation? Lisa menar att arbetsgruppens sammansättning och samlade kompetens är avgörande.

– Det handlar lika mycket om att vi ska vara rätt antal medarbetare för att kunna hålla det vi lovar, trygghet och hållande med kvalitet, avslutar Lisa.

Vill du veta mer?

Kontakta Herkules, tel 0322-65 45 00 eller enhetschef Lisa Lignell, tel 070-301 91 03, e-post lisa.lignell@gryning.se Du kan också läsa mer r