Digitala temaföreläsningar i april: Vad säger forskningen?

Aktuell forskning kopplat till praktisk verksamhet är ett efterfrågat tema bland deltagarna i Grynings digitala föreläsningar. Nu bjuder vi in till kostnadsfria digitala temaföreläsningar i ämnet, två fredagar i början av april:

1 april: Förälder på avstånd – vilket stöd får föräldrar till barn placerade i HVB eller i familjehem

8 april: Stora förändringar på narkotikamarknaden – Brå redogör för rapporten ”Narkotikamarknader”

Varmt välkomna till våra kostnadsfria digitala temaföreläsningar i början av april:

1 april – Förälder på avstånd
Att vara förälder på avstånd är en utmaning för alla föräldrar – men att få sitt barn omhändertaget av sociala myndigheter är en alldeles särskild situation. Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på HVB och hur kan det förbättras? Det är några av de frågor som står i fokus för detta forskningsprojekt. Anna Melke, projektledare Göteborgsregionen, presenterar de resultat som hittills kommit fram och timmen avslutas med ett samtal om hur vi idag arbetar med föräldrar på avstånd i kommun, HVB och familjehem. Medverkar gör också Olivia Broström, Mölndals stad samt medarbetare från Grynings HVB- och familjehemsverksamheter.

8 april – Stora förändringar på narkotikamarknaden
Narkotikamarknaden har förändrats de senaste åren och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Denna fredagsmorgon får vi lyssna till Katharina Tollin, enhetsråd på Brå, som redogör för studien ”Narkotikamarknadader”. Studien, som publicerades i höstas, baseras på en genomgång av underrättelsedokument, förundersökningar om narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott samt intervjuer. Brå har också bearbetat och analyserat kvantitativa uppgifter från polisens underrättelsekartläggningar av Darknetköpare, försäljning på Darknet och öppen gatuförsäljning i socialt utsatta områden.

1 april, kl 9-10 med frågestund efteråt, Förälder på avstånd
8 april, kl 9-10 med frågestund efteråt, Stora förändringar på narkotikamarknaden

En anmälan gäller till båda föreläsningarna. De är fristående och ligger kvar en vecka, om ni vill titta vid ett senare tillfälle. Är ni en grupp som vill titta tillsammans ännu senare, kontakta kommunikation@gryning.se så får ni en separat länk.

Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst, studenter samt jour- och familjehem
Anmäl till kommunikation@gryning.se