Grynings boenden med inriktning mot neuropsykiatri – Claesborg och Liden

I Skövde finns Grynings två LSS-boenden 9:8 för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsfunktionsnedsättningar i kombination med social utsatthet. Under åren har många ungdomar funnit en fungerande tillvaro här med verktyg för att klara vardagens utmaningar.

– Ungdomar som kommer till oss har autism och ofta i kombination med ADHD, säger Pontus Lundin, biträdande enhetschef på Liden.

Klienterna vid de båda enheterna är normalbegåvade men skolan har ofta varit problemfylld. Inte sällan har klienten också kommit i kontakt med psykiatrin. Lågaffektivt bemötande i kombination med ett fåtal individuella regler är instrument för att få ungdomarna att uppleva en fungerande vardag utifrån sina förutsättningar.

– Flera är så kallade hemmasittare när de kommer till oss. Vi har ett etablerat samarbete med flera skolor och jobbar fokuserat med att varje klient ska få en fungerande skolgång, fortsätter Pontus.

Att både kunder och klienter är nöjda får vi ofta kvitto på i vardagen. I skrivande stund utvärderas verksamhetens framgångsfaktorer i av FoU i Väst/GR. Redan nu har Pontus en känsla om vad som fungerar särskilt bra.

– Vi har ett upparbetat samarbete mellan de båda enheterna som skapar trygghet och utveckling. Samarbetet innebär bland annat att enheterna har samma enhetschef och att medarbetare regelbundet byter arbetsplats med varandra för att känna sig trygga med att arbeta på båda boendena.

– Stabiliteten präglar hela verksamheten och skapar trygghet i vårt relationsbyggande med varje klient, avslutar Pontus.

Kontakt och mer info om verksamheterna hittar du här:
>> Claesborg
>> Liden

 

Fakta Claesborg och Liden:
Claesborg pojkar 11-16 år
Liden pojkar och flickor 11-16 år
Boendets tillstånd är LSS 9:8 och kan skrivas in utifrån LSS, SoL och LVU
Klienterna är normalbegåvade och kan bo kvar i boendet till och med avslutad gymnasieutbildning
Verksamheterna tar inte emot klienter i kriminalitet eller aktivt missbruk.