Barnperspektivet i fokus i familjehemsenhetens nya utbildningskatalog

Grynings Familjehemsenhet erbjuder utbildningar för både socialtjänst och jour- och familjehem. Vi ställde tre korta frågor till Stefan Larsson, familjehemskonsulent, om årets utbildningsprogram.
1. Hur skulle du vilja sammanfatta årets utbildningsprogram?
– Med ordet Barnperspektivet. Kortfattat skulle man kunna säga att årets utbildningar verkligen fokuserar på vikten av att tänka runt och försöka förstå barnet/ungdomen och vilken situation hen befinner sig i och kanske framför allt vad det innebär för oss vuxna och vårt förhållningssätt och bemötande utifrån det.

2. Gryning har genomfört utbildningar i att utreda familjehem enligt Kälvestenmodellen i flera år, vilket upplägg har kursen i år?
– Vi har egentligen samma upplägg som tidigare år men vi har ytterligare förstärkt delen där vi förklarar teorin som modellen vilar på och hur vi tänker att det är användbart idag i förhållande till tankar om anknytning och mentalisering. Vi är också glada över att kunna presentera ett nytt varsamt uppdaterat frågeformulär. Under de åren vi haft utbildningen har vi märkt att flera socialarbetare reagerat på ordval och formuleringar vilket gör att man tenderar att inte se syftet med frågorna utan hakar upp sig på språket. Vi tycker att vi genom den här förändringen möjliggör för fler att ta till sig modellen.

3. Är det någon utbildning som sticker ut lite särskilt i årets program?
– På ett sätt tycker jag att alla föreläsningar kompletterar varandra och vi ser helst att alla våra familjer går på alla utbildningar. Men den föreläsning som våra familjer pratar mest om är höstens ”Mitt barn på nätet – det föräldrafrianätet”. Det är andra gången föreläsaren Maria Dufva kommer till oss. Hon ger i år ut sin femte bok ”Värsta bästa svårsnacket: om porr, sex och samtycke” och man kan nog säga att hennes föreläsning är än mer aktuell nu än när hon var här senast.

Ladda ner hela utbildningskatalogen här https://lnkd.in/e8uR_iTE