Ytterligare information med anledning av onsdagens händelse vid ett av våra HVB

Med anledning av den händelse som inträffade vid ett av våra HVB i onsdags vill vi komplettera tidigare lämnad pressinformation.

För närvarande pågår flera utredningar, varvid vi som verksamhet inte kan kommentera vare sig kritik från advokat eller annan eventuell kritik förrän ovanstående utredningar visar vad som ligger till grund för händelsen och hur föremålet kom till berörd klients hand.

Det är givetvis oerhört viktigt att utredningarna ger svar på dessa väsentliga frågor för att kunna analysera, förstå och lära av.

För övrig information kontakta kommunikation@gryning.se