Utredning

Ett stort antal av Grynings enheter genomför psykosociala utredningar utifrån BBIC på uppdrag av socialtjänsten. Utredningsuppdragen genomförs utifrån systematiserade modeller och kan exempelvis innehålla kartläggning av den unges behov, föräldrarnas omsorgsförmåga samt ge förslag till insatser. Utredningens längd beror på uppdraget och kan variera.

Grynings utredningsenheter