Öppenvård

Inom Gryning finns ett antal öppenvårdsverksamheter med olika inriktning. MST-teamen, Götateamet och Grynings Familjeteam erbjuder renodlad öppenvård där insatserna vanligtvis utförs i familjernas eller ungdomarnas hemmiljö. Uppdragen är främst utredning eller behandling. Övriga enheter kan som komplement till öppenvårdsinsatserna tillhandahålla boende med viss tillsyn. Resursteamet erbjuder praktikplatser och lägenhetsboende. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck har ett brett utbud med exempelvis lägenhetsboende och platser i familjehem. På flera av Grynings övriga enheter kan öppenvård och/eller lägenhetsboende erbjudas som ett komplement till Grynings öppenvård. Gryning kan genom sitt breda utbud erbjuda vårdflätor utifrån den inskrivnes behov och socialtjänstens uppdrag.

Grynings öppenvårdsenheter