LSS-Boende

Gryning kan erbjuda två LSS-boenden i Skövde för ungdomar 11-18 år med autismspektrumstörning i kombination med en social problematik. Våra enheter tar emot placeringar enligt LSS, LVU och SoL. Medarbetarna har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Vårt övergripande mål är att på uppdrag från hemkommunen stötta och hjälpa ungdomarna till ett självständigt liv och att ungdomarna ska få en positiv och fungerande skolgång.

Grynings lss-enheter