LSS-Boende

Gryning kan erbjuda ett LSS-boende i Skövde för pojkar 11-18 år med autismspektrumstörning i kombination med en social problematik. Claesborg i Skövde tar emot placeringar enligt LSS, LVU och SoL. Medarbetargruppen på LSS-boendet Claesborg har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av neuropsykiatriska funktionshinder tillsammans med social problematik. Vårt övergripande mål är att på uppdrag från hemkommunen stötta och hjälpa ungdomarna till ett självständigt liv och att ungdomarna ska få en positiv och fungerande skolgång.

Grynings lss-enheter