Kompetenscentrum inom EHRV

EHRV, Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, har sedan starten 2004 varit en av de ledande aktörerna i Sverige när det gäller frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten har utvecklat arbetet och efterhand funnit hållbara metoder för att skydda de personer som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Inom enheten finns idag en unik kunskap och erfarenhet inom området och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Under åren har vi utbildat till exempel socialtjänst, skatteverk och skola.

IMG_0834_webUtbildningar – 1 dag, 2 dagar eller 8 dagar

Kompetenscentrum erbjuder utbildningar med innehåll som mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck, hur skyddsutredningar går till och hur traumatiserade klienter bemöts. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov och önskemål.

Konsultation

Konsultationer görs på uppdrag av socialtjänst eller annan aktör med syfte att beskriva för utsatt vad det innebär att leva med skydd och/eller göra en bedömning av hur behovet av skydd ser ut. Samtalet sker på neutral plats och förutom personal från EHRV kan socialsekreterare eller annan kontaktperson medverka. Efter samtalet erhåller socialtjänsten en skriftlig sammanfattning med bedömning.

Handledning

Handledning för personal som möter klienter som riskerar att/lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Handledningen fokuserar på metod och är vägledande/stödjande i arbetet med de utsatta. Handledningen kan vara kontinuerlig terminsvis eller vara ett antal tillfällen som bestäms innan. I handledningen kan moment av utbildning ingå, såsom handläggning av skyddsärenden och bemötande av traumatiserade.

Råd & Stöd

Vi erbjuder också kostnadsfri konsultation för personer som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck samt för professionella som kommer i kontakt med målgruppen. Ni når oss per telefon, 020-25 85 85, klockan 9-16 varje vardag.

För mer information kontakta projektledare Linda H, e-post linda@gryning.se, tel. 0702-44 33 53 eller informatör Inger Westerlund, e-post inger.westerlund@gryning.se