Skolhälsoteamet

Varför Skolhälsoteam?

 

 • En arbetsmodell som gagnar barnet och kunden
 • Genom likvärdig kompetens få mandat i skolmiljön och kunna driva de placerade barnens rättigheter i skolan
 • Kvalitetssäkra osäkra punkter i (skol)placeringen samt att säkerställa barnens skolgång utifrån behov och stöd
 • Viktigt att komma in tidigt och jobba förebyggande – inte arbeta utifrån misslyckanden och kris
 • Hjälpa skolpersonal att förstå barnets behov
 • Utbilda familjehem kring skolhälsofrågor
 • Tillföra familjehemsverksamheten kompetens inom skolområdet

Hur arbetar Skolhälsoteamet?

 

 • Säkerställa skolövergångar/skolstart genom informationsinhämtande/överförande vid skolmöte innan skolstart
 • Vara med vid uppföljningsmöte
 • Erbjuda konsultation till socialtjänsten utifrån skolhälsosituationen
 • Erbjuda konsultation till skolpersonal kring placerad elev
 • Samverka med konsulenten utifrån barnets och familjens situation och mående kring skolhälsofrågor