Grupphandledning

Handledning våren 2017

FAMILJEHEMSENHETEN arrangerar handledning i grupp för jour- och familjehemsföräldrar på ett flertal platser i Västra Götaland. Grupperna träffas regelbundet flera gånger per termin och leds av erfarna handledare med bred kunskap om såväl barns utveckling som socialtjänsten och familjehemmens villkor. Vi erbjuder även grupphandledning för jour- och familjehemsföräldrar som tar emot ensamkommande flyktingbarn.

Handledningen erbjuder möjligheter till erfarenhetsutbyte, att ventilera tankar och känslor som uppdraget väcker tillsammans med andra jour- och familjehemsföräldrar. Ett annat syfte är att ge en ökad kunskap och förståelse för det placerade barnets särskilda behov samt belysa samspelet mellan dem själva, barnet, barnets föräldrar och socialtjänstens handläggare.
Borås
Handledare Ing-Marie Gralberg
Torsdagar (1 gång/mån) 09.00-12.00

Handledare Kristina Ryfors
Onsdagar ojämna veckor 09.00 – 12.00

Färgelanda
Handledare Maria Ranch
Måndagar 1 gång/mån 13.30-16.30

Göteborg
Handledare Ann-Christin Dandanell
Tisdagar jämna veckor 10.00-12.00
Tisdagar ojämna veckor 10:00-12:00
Tisdagar jämna veckor 17.00-19.00 inriktning ensamkommande

Handledare Ann-Chatrin Lasu Forsén
Måndagar jämna veckor 9.30-11.30

Handledare Christina Turesson
Måndagar ojämna veckor 10:00-12:15
Måndagar ojämna veckor 13.30-15.45
Onsdagar jämna veckor 10.00 – 12.15

Handledare Kristina Ryfors
Onsdagar ojämna veckor 18:00-20:00

Handledare Claes Olsson
Måndagar 18.30-21.00
Målgrupp: familjehemspappor

Kungälv
Handledare Karin Hegefelt Larsson
Tisdagar ojämna veckor 09.00-11.30
Tisdagar jämna veckor 09.30-12.00

Skövde
Handledare Lars Liljegren

Måndagar 09.00-12.00 en gång/månad

Stenungssund
Handledare Ann-Chatrin Lasu Forsén
Måndagar jämna veckor 13.00-15.00

Uddevalla
Handledare Maja Zeziola Berg
Måndagar jämna veckor 09.00-11.30
Måndagar ojämna veckor 09.00-11.30

Handledare Ann-Chatrin Lasu Forsén
Onsdagar jämna veckor 17.00-19.00
Onsdagar ojämna veckor 17.00-19.15

Handledare Maria Ranch
Tisdagar 1 gång i månaden 18:30-20:30
Tisdagar 1 gång i månaden 18:00-20:00

Varberg
Handledare Ann-Chatrin Lasu Forsén
Torsdagar jämna veckor 1 gång/månad 13.00-14.00

Vänersborg
Handledare Karin Hegefelt Larsson
Torsdagar ojämna veckor 8.30 11.00
Målgrupp: jourfamiljer

Är du jour- och familjehemsförälder och intresserad av att delta i en handledningsgrupp kontaktar du den socialsekreterare eller familjehemssekreterare som ansvarar för placeringen. Vill du veta mer får du gärna höra av dig till handledningsansvariga inom Gryning:

Kontakta
Pernilla Martineau Hall, Familjehem Göteborg,
tel. 031-40 54 53, 0706-14 35 98, pernilla.martineau.hall@gryning.se

Karin Sahlin Ringstedt, Familjehem Vänersborg,
tel. 0521-57 57 91, 0709-59 90 94, karin.sahlin.ringstedt@gryning.se

Pernilla Ekström, Familjehem Skaraborg,
tel. 0500-38 18 43, 0708-48 72 42, pernilla.ekstrom@gryning.se