Grupphandledning

Handledning

Grynings Familjehemsenhet med kontor i Vänersborg, Göteborg och Skaraborg, fungerar som ett komplement till kommunernas familjehemsvård.

Grynings Familjehemsenhet anordnar handledningsgrupper och vid behov enskild handledning, för familje- och jourhem. Våra handledningsgrupper finns på flera orter i  Västra Götaland och kommunerna är välkomna att anmäla familjehem som har behov av handledning. Under våren 2019 planerar vi att åter starta upp en handledningsgrupp i Göteborg som särskilt inriktar sig på familjehemspappor. Hör av dig redan nu om du har någon som vill gå i den gruppen!

Kontakta
Pernilla Martineau Hall, Familjehem Göteborg,
tel. 031-40 54 53, 0706-14 35 98, pernilla.martineau.hall@gryning.se

Karin Sahlin Ringstedt, Familjehem Vänersborg,
tel. 0521-57 57 91, 0709-59 90 94, karin.sahlin.ringstedt@gryning.se

Pernilla Ekström, Familjehem Skaraborg,
tel. 0500-38 18 43, 0708-48 72 42, pernilla.ekstrom@gryning.se