Ensamkommande barn och unga

Gryning-Castor-28_webbGryning har boenden i Västra Götaland för ensamkommande barn och ungdomar.

Flera av våra enheter kan erbjuda flexibla och anpassade placeringslösningar, till exempel lägenhetsboende, familjehem och öppenvårdsteam inom Gryning. Det kan röra sig om insatser under pågående asylprocess eller efter att ungdomen erhållit permanent uppehållstillstånd. Vi har utbildade, kompetenta och flerspråkiga medarbetare och många har flera års erfarenhet av arbete med ensamkommande barn. De unga erbjuds att arbeta med integrationsmaterialet Hitta Rätt. Vi har ett nära och strukturerat samarbete med socialtjänst, skola och gode män.

För mer information, kontakta verksamhetschef Elisabeth Skarnehall, via e-post elisabeth.skarnehall@gryning.se

Klicka här för att läsa mer om Grynings Integrationsboende med särskilt stöd.