Behandling

Gryning har ett flertal enheter inom barn, familj, ungdom samt beroendevård som arbetar med behandlingsinsatser. Arbetet sker individuellt utifrån klientens behov och socialtjänstens uppdrag. Genomförandeplaner upprättas vilka regelbundet följs upp tillsammans med klienten och socialtjänst.

Grynings behandlingsenheter