Vega

Vår målgrupp

Vegas målgrupp är ensamkommande barn och ungdomar från 13 till 20 år.

Inriktning och mål

Vega är ett integrationsboende med särskilt stöd. Boendet är bemannat dygnet runt. Vi utgår från miljöterapi som organisation- och arbetssätt. Vår huvuduppgift är att erbjuda ett tryggt och säkert boende som ska möjliggöra integration och utveckling utifrån var barnet/ungdomen befinner sig gällande sin nuvarande livssituation. Det finns möjlighet för ungdomarna att bo kvar efter att beslut om uppehållstillstånd fattats fram tills dess att den ansvariga kommunen har möjlighet att erbjuda den unge ett permanent boende. Boendet har ett nära och strukturerat samarbete med socialtjänst och gode män.

Våra metoder

Tonvikten vid Vega ligger på att ge den unge ett adekvat vuxenstöd och att skapa en så välfungerande vardag som möjligt. Ungdomarna får stöd och möjligheter till skolgång och erbjuds en aktiv och meningsfull fritid. En viktig uppgift för verksamheten är att stärka och lyfta fram ungdomarnas egna resurser och möjligheter till att ta eget ansvar . Vi har materialet ”Hitta Rätt” som en del av introduktionsarbetet. Vi antar ett mentaliserande förhållningssätt och använder metoder som Tejping och MI.

Vår kompetens

Inom arbetsgruppen finns det personer med adekvat högskoleutbildning och vidareutbildning. De flesta har vidareutbildning såsom miljöterapi och trauma, tejping och MI. Vi har extern handledning var 14 dag som utgår från utvecklingspsykologi, främst anknytningsteori samt traumateori.

Kvalitet delaktighet kunskapKvalitetsuppföljning

Verksamheten vid Vega utvärderas regelbundet genom enkäter till de boende, handläggare samt gode män. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade besök vid samtliga Grynings enheter. Varje enhet inom Gryning har en upprättad kvalitetshandbok.

Kontakt

Enhetschef - Ingela Knape
Åmåls kommun
070-555 84 81
ingela.knape@gryning.se