Grynings Familjehemsenhet – Jour

Jourhem

Våra erfarna konsulentstödda jourhem tar emot barn och ungdomar 0-18 år i akuta situationer under den tid socialtjänsten behöver för att utreda barnets förhållanden och eventuella behov av insatser. I jourhemmet finns en vuxen hemma på heltid och Gryning erbjuder sina jourhem stödinsatser för att de ska kunna genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet. Vid reservation av plats i våra jourhem debiteras full vårdavgift. Tillgången på platser i jourhemmen varierar och förändras snabbt. Ta därför gärna personlig kontakt med någon av våra konsulenter när du behöver hjälp med en akut placering, se kontakt i den blå boxen, eller klicka här.

 

Kompetens och kvalitetsuppföljning

Jourhemskonsulenterna är socionomer eller motsvarande med både erfarenhet och vidareutbildning.

Vi följer regelbundet upp de våra placeringar bland annat genom kundenkäter. Utfallet visar genomgående att våra kunder är nöjda.

Familjehemsenheten som rådgivningsresurs

Grynings familjehemsenhet är också en rådgivningsresurs till socialtjänsten och ett centrum för samlad kunskap inom familjehemsvård. Mer information om våra utbildningar, handledningsgrupper med mera finns här.
Vår verksamhet finns i hela Västra Götaland och vi har kontor i Vänersborg, Skövde och Göteborg.

Kontakt

Göteborg
031-40 54 30
Vänersborg
0521-57 57 92
Skaraborg
0500-38 18 46