Herkules

Herkules är beläget i Härskogen, Lerum och erbjuder kommuner i Västra Götaland samt Varberg och Kungsbacka kommun akutplatser för barn och ungdomar 12-19 år, främst ensamkommande.

Akut

Herkules erbjuder avlastning och omplaceringsmöjlighet med placeringstid upp till en vecka. I mån av plats kan förlängning diskuteras. Syftet med placeringarna är ofta att bryta ett negativt mönster alternativt erbjuda skydd för en ungdom. Herkules kan även erbjuda drogtest, strukturerade samtal utifrån kortare utredningsfrågor samt stöd i skolundervisning. Förfrågningar sker dagtid (vardagar) med möjlighet till inskrivning samma dag. Inskrivning på akutplats sker vardagar kl 8-22.

Jour

Inskrivning i jourverksamheten kan göras dygnet runt. Jourplacering görs på uppdrag av Socialjouren. Jourplacering varar till nästföljande vardag klockan 12. Vid behov av förlängning kan, i mån av plats, en akutplacering göras.

Vår kompetensKvalitet delaktighet kunskap

Boendet är bemannat dygnet runt med en hög personaltäthet. Arbetsgruppen har adekvat utbildning och bred erfarenhet, bland annat från andra akutenheter i Gryning.

Kontakt

Tf. Enhetschef - Lisa Lignell
Lerum
0302-21007
lisa.lignell@gryning.se