Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem.

Läs mer

Lyckade insatser och positiva förändringsprocesser

 

  • Hur kan man skaka fram självförtroende hos någon som känner sig misslyckad?
  • Hur kan man få någon att tycka bättre om sig själv?
  • Vad förstärker vägen in i samhället?

DAGENS TEMA:
Även om det inte enkelt går att besvara frågorna finns det anledning att fördjupa sig i positiva erfarenheter och kunskaper från dem som trots dåliga odds och svårigheter lyckats riktigt bra.

Läs mer