Kompetenscentrum inom Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kompetenscentrum inom Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder utbildningar med innehåll som mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck, hur skyddsutredningar går till och hur traumatiserade klienter bemöts. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov och önskemål.

EHRV, Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, har sedan starten 2004 varit en av de ledande aktörerna i Sverige när det gäller frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten har utvecklat arbetet och efterhand funnit hållbara metoder för att skydda de personer som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Inom enheten finns idag en unik kunskap och erfarenhet inom området och de delar gärna med sig, till exempel till socialtjänst, skatteverk och skola.

För mer information kontakta projektledare Linda H, e-post linda@gryning.se, tel. 0702-44 33 53 eller informatör Inger Westerlund, e-post inger.westerlund@gryning.se