Placeringsrådgivning - 031-703 73 48

Vad kan Gryning erbjuda? Vilken vårdform passar bäst?

Grynings placeringsrådgivning erbjuder information och rådgivning i samband med placering på institution, i familjehem eller vid förfrågan om andra insatser.

Genom att kontakta Placeringsrådgivningen slipper du som socialsekreterare att själv ringa runt till olika enheter. En kunnig och erfaren placeringskonsulent lyssnar in vad det är du söker och kan sedan ge information om vilket utbud som finns inom Gryning, men också om vårdlösningar utanför Gryning. Målet är att tillsammans hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och resurser.

Kontakta Placeringsrådgivningen
Tel: 031-703 73 48 eller via e-post:
placeringsradgivningen@gryning.se

Vi har öppet alla vardagar klockan 8-16.30. Stängt för lunch klockan 12-13.

För akut omhändertagande under kvällar och helger kan du kontakta nedanstående enheter;
Bryggan (1-12 år) Tel: 031-47 21 02
Lilla Torp (12-21 år) Tel: 031-707 31 73
Herkules (12-19 år) Tel: 0302-210 07