Organisation, styrelse och bolagsledning

Ledamöter Gryning Vård AB:s styrelse samt styrelsens ordförande och vice ordförande

Styrelsens ordförande
Lisbeth Nilsson
Avdelningschef IFO, Göteborgs stadsledningskontor
Bahman Alami Alamdari
Socialchef, Marks kommun
Cecilia Bokenstrand
Chef, GR Välfärd och FoU i Väst
Jessica Ek
Utvecklingsledare Barn och unga, Skaraborgs Kommunalförbund
Lis Palm
FoU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
Anders Söderman
VD, Bostadsbolaget Poseidon, Göteborg

Kontakt
Kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@gryning.se

Bolagsledning

Katarina Ahlqvist
VD
Nheri Samuelsson
Verksamhetschef
Peter Nilsson
Verksamhetschef
Elisabeth Skarnehall
Verksamhetschef
Anders Egerstad
Ekonomichef
Eva Tjerneld
HR-Chef
Elisabeth Andersson Ljung
tf Utvecklingschef

Arbetstagarrepresentanter

Clara Ögren (SSR) samt Mikael Astner (Vision).

Grynings organisation

Organisationsschema (pdf öppnas i nytt fönster)