Organisation, styrelse och bolagsledning

Ledamöter Gryning Vård AB:s styrelse

Styrelsens ordförande
Lisbeth Nilsson
Direktör Välfärd och utbildning, Göteborgs stadsledningskontor
Anders Söderman
Seniorkonsult, tidigare Vd Poseidon
Maria Sigroth
Planeringschef, GR
Eveline Stomvall
Ekonomichef, Mölndals stad
Vice ordförande
Lis Palm
FoU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
Bahman Alami Alamdari
Socialchef, Marks kommun
Jessica Ek
Utvecklingsledare Barn och unga, Skaraborgs Kommunalförbund

Kontakt
Kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@gryning.se

Bolagsledning

Katarina Ahlqvist
VD
Elisabeth Andersson Ljung
Kvalitetschef
Anders Egerstad
Ekonomichef
Karin Silva
Utvecklings- och kommunikationschef
Elisabeth Skarnehall
Sektorschef
Lina Thieme
Sektorschef
Eva Tjerneld
HR-Chef

Arbetstagarrepresentanter

Clara Ögren (SSR) samt Mikael Astner (Vision).