Gryning öppnar ytterligare ett LSS-boende i Skövde

Lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social interaktion. Det är några av de metoder som bidragit till att Grynings Claesborg idag är ett välkänt och uppskattat LSS-boende – och alltid helt fullbelagt. Det finns ett stort behov av fler platser, så i augusti öppnar Gryning ytterligare ett boende i Skövde.

– Att Gryning öppnar ytterligare ett LSS-boende i Skövde är inte en slump, säger Pontus Lundin biträdande enhetschef på det nya boendet. Det finns stora samordningsvinster, och varför ändra ett vinnande koncept, skojar Pontus.

Medarbetargruppen är stabil. Pontus har tidigare varit biträdande enhetschef vid Claesborg och etablerar nu Liden tillsammans med både medarbetare från Claesborg och nyrekryterade medarbetare.

Liden kommer att ta emot flickor och pojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med social problematik. De tillhör den vanliga grundskolan och grunden till placering är problematiken hos ungdomen. Skolan är A och O för ungdomarna och stor vikt läggs på samarbetet med skolan och individuella lösningar utifrån de förutsättningar som ungdomen har.

– Placeringen kan ske både enligt LSS, SoL och LVU, säger Pontus. Genom individuella planer arbetar vi med att ge ungdomarna strategier som är användbara i framtiden och skapar trygghet och motivation, i nära samarbete med familj, skola och socialtjänst, avslutar Pontus.

Läs mer om Liden här