Full fart på utbildningarna i Göteborg

Under oktober har det varit full fart i Göteborg! Gryning Familjehem har anordnat ett flertal utbildningar, både för socialtjänsten och för familjehemsföräldrar.

sjalvskad19 oktober – Utbildning: ”Om självskadebeteende – kunskap, förståelse och bemötande”

Föreläsningslokalen var fullsatt då Thérèse Eriksson höll sin föreläsning ”Om självskadebeteende – kunskap, förståelse och bemötande”.
Hon fokuserade på att självskadebeteendets syfte inte är att ta sitt eget liv, istället är självskadebeteende ett sätt att hantera olika svårigheter i livet. Det kan ibland snarast ha som syfte att undvika självmord.
Vi som möter ungdomar som skadar sig själva ska utgå ifrån att ungdomen gör sitt bästa utifrån sina givna förutsättningar. Det viktiga är hur vi bemöter dem; inte som en diagnos utan som en människa. Att vi är mänskliga och engagerade och förmedlar empati och omtanke.
Thérèse avslutade hoppfullt med att förmedla att för de allra flesta går det bra. De allra flesta som börjar skada sig själva överlever sitt självskadebeteende, och slutar också skada sig själva. Det kan ta tid, men det går – så håll ut!

 

barnsekr12 oktober – Nätverksmöte för barnsekreterare: tema umgänge

Temat för årets barnsekreterarmöten har varit umgänge och den här gången var vi drygt 50 personer med deltagare från 14 kommuner.
Förmiddagens ”Open space” ägnade vi åt dialog och erfarenhetsutbyte. Under eftermiddagen föreläste Anna L Jonhed från Örebro Universitet om sin forskning under titeln ”Umgänge styrs av familjeideal?”.
Hoppas vi ses igen på nästa nätverksmöte i mars 2018.

 

hem-att-vaxa19 oktober – Avslutning på Kursledarutbildning för nya kursledare i Ett hem att växa i

Ett hem att växa i är Socialstyrelsens material för grundutbildning av jour- och familjehem. Under hösten har 12 familjehemssekreterare från fem olika kommuner gått utbildningen för att själva utbilda sina nya jour- och familjehem i materialet.

Materialet togs ursprungligen fram 2013 och har under 2017 utvecklats och kompletterats så att det också är anpassat till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn. Det har också reviderats utifrån lagändringar och ny forskning om ensamkommande barn. Upplägget är detsamma som tidigare och består av åtta möten med olika teman som totalt omfattar 24 timmars utbildning för familjehemmen.