Fokus heder: Hur vet jag att det handlar om heder?

Linda är verksamhetsutvecklare vid Kompetenscentrum inom Grynings enhet för hedersrelaterat våld och förtryck. I vardagen arbetar Linda och några av hennes kollegor med utbildning, konsultation och handledning för socialtjänst, skolor och myndigheter.

Vi bad Linda att väldigt kort sammanfatta det mest grundläggande kunskaperna som Kompetenscentrum tar upp i sina grundutbildningar.

Bakgrund

 

 • Hedersförtryck är inte kopplat till en viss etnicitet och förekommer i alla religioner.
 • Det är viktigt att inte acceptera hedersrelaterat våld och förtryck som en sedvänja och på så sätt sanktionera våldet och förtrycket. Brott ska polisanmälas och utredas.
 • Det finns två sorters utsatthet. Dels att tvingas leva med begränsningar, kontroll och förtryck för att följa normerna, dels att utsättas för bestraffningar, hot och våld om man bryter mot normerna.
 • HBTQ-personer är ofta extra utsatta och Grynings Villa Vidar riktar sig även till denna målgrupp.
Bra att känna till

 

 • Ambivalensen hos den utsatta personen är ständigt pågående
 • Det finns inte alltid en medvetenhet om att om att man är förtryckt
 • Om tolk behövs kan personen känna sig obekväm, använd telefontolk
 • Var fler än en person när ni gör bedömningen, det är en balansgång mellan omsorg och förtryck
Trauma

 

 • 80-90 % av Grynings klienter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är traumatiserade
 • Symptomen är bland annat mardrömmar, reaktioner som är starkare än vad situationen kräver, svårt att vila. Det är symptom som lätt kan förväxlas med till exempel ADHD.
Bok- och dokumentärtips!

 

 • Stjärnlösa nätter av Akran Asaad
 • Mäns heder av Astrid Schlytter
 • Hedersmordet på Pela, lillasyster berättar av Lena Katarina Swanberg
 • Hedersmordet på Pela, Hedersmordet på Abbas Rezai och Mordet på Fadime, alla P3 Dokumentär

 

Några röster från deltagare på Kompetenscentrums utbildningar

”Jag kände till en del av det som togs upp under dagen men det här med att förväxla ett traumatiserat beteende med diagnoser var intressant och väckte tankar.”
Anders Holm, socialtjänsten Härryda kommun

”Det var intressant att arbeta i grupper och utifrån olika perspektiv och erfarenhet diskutera fallbeskrivningar”
Zerian Kader, Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen

 

Vill du veta ännu mer om Kompetenscentrums erbjudande?
Kontakta Kompetenscentrum och Linda, tel 0702-443353 eller e-post linda@gryning.se